Tausta

Slider

Osa kyber­tur­val­li­suus­strategiaa

FINCSC on yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa kehitetty kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä. Järjestelmällä tuetaan Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa kahdella linjausalueella.

Osaamisen kehittäminen

Yhteiskunnan toimijoiden kyberosaamisen ja kyberymmärryksen parantaminen.

Vaatimustenhallinta

Organisaatioille yhteisten perusteiden määrittäminen kyberturvallisuuden hallintaan.

Slider

Sertifioinnin kohteet

Sertifioinneissa organisaatioita tarkastellaan toiminnalle asetettuja arviointikriteerejä vasten. Arviointikriteerit kattavat organisaation tietojenkäsittely-ympäristön ja –käytännöt sekä tiedon käsittelyyn osallistuvan henkilöstön.

Prosessit

- Toimintaperiaatteet ja käytänteet
- Työohjeet

Henkilöstö

- Käyttäjät
- Pääkäyttäjät

Toimitilat

- Tilat
- Säilytysyksiköt
- Tiedonhävitysratkaisut

Teknologia

- Päätelaitteet
- Verkkolaitteet
- Tallennusmediat
- Ohjelmistot ja sovellukset

Sertifioinnin ulkopuolelle jää

- Internet
- Palveluntuottajat
- Julkiset palvelut

Slider

Järjestelmän ylläpito

Sertifiointijärjestelmää ylläpitää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. JYVSECTEC toimii yhteistyössä sertifiointipalveluja tarjoavien arviointilaitosten ja ohjausryhmän kanssa. FINCSC –sertifiointijärjestelmän ohjausryhmä koostuu elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioista.

jamk.fi IT-instituutti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Helsingin seudun kauppakamari
Keski-Suomen liitto
Telia
Traficom - Kyberturvallisuuskeskus
Yrittäjät
Slider
FINCSC Twitterissä
FINCSC LinkedInissä
JYVSECTEC YouTubessa
JYVSECTEC Flickrisä
JYVSECTEC by JAMK logo

JYVSECTEC - Jyväskylä Security Technology © 2022 Finland.

Slider