Tausta
Slider
Osa kyber­tur­val­li­suus­strategiaa

FINCSC on yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa kehitetty kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä. Järjestelmällä tuetaan Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa kahdella linjausalueella.

Osaamisen kehittäminen

Yhteiskunnan toimijoiden kyberosaamisen ja kyberymmärryksen parantaminen.

Vaatimustenhallinta

Organisaatioille yhteisten perusteiden määrittäminen kyberturvallisuuden hallintaan.

Slider
Sertifioinnin kohteet

Sertifioinneissa organisaatioita tarkastellaan toiminnalle asetettuja arviointikriteerejä vasten. Arviointikriteerit kattavat organisaation tietojenkäsittely-ympäristön ja –käytännöt sekä tiedon käsittelyyn osallistuvan henkilöstön.

Prosessit
- Toimintaperiaatteet ja käytänteet
- Työohjeet
Henkilöstö
- Käyttäjät
- Pääkäyttäjät
Toimitilat
- Tilat
- Säilytysyksiköt
- Tiedonhävitysratkaisut
Teknologia
- Päätelaitteet
- Verkkolaitteet
- Tallennusmediat
- Ohjelmistot ja sovellukset
Sertifioinnin ulkopuolelle jää
- Internet
- Palveluntuottajat
- Julkiset palvelut
Slider
Järjestelmän ylläpito

Sertifiointijärjestelmää ylläpitää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. JYVSECTEC toimii yhteistyössä sertifiointipalveluja tarjoavien arviointilaitosten ja ohjausryhmän kanssa. FINCSC –sertifiointijärjestelmän ohjausryhmä koostuu elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioista.

Slider

FINCSC - Finnish Cyber Security Certificate provided by JYVSECTEC - Jyväskylä Security Technology © 2020 Finland.

Slider