Laajenna palvelutarjontaasi ja ryhdy arviointilaitokseksi
Slider
Auktorisointi
2500 € alv 0%

Auktorisoinnilla osoitat organisaatiosi pätevyyden tuottaa FINCSC ja/tai FINCSC PLUS –sertifiointeja loppuasiakkaiden käyttöön. Auktorisointia haetaan kullekin sertifiointitasolle erikseen.

Slider
Vaatimukset yritykselle
Haettavaa pätevyysaluetta vastaava hyväksytty ja voimassa oleva FINCSC –sertifiointi ja/tai FINCSC PLUS -sertifiointi
Vähintään 5 asiakasreferenssiä viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyistä tieto- ja kyberturvallisuuden toimeksiannoista
Toiminnan vastuuvakuutus
Vähintään A-luottoluokitus (AAA –rating malli)
Vaatimukset henkilöstölle
Suoritettu alemman asteen korkeakoulututkinto tieto- ja viestintätekniikan alalta tai vastaavat tiedot
vähintään kolmen vuoden työkokemus tieto- ja viestintätekniikan tehtävistä
Slider
Auktorisoinnin vaiheet
Sertifioinnin suorittaminen
Auktorisointi edellyttää pätevyysalueen mukaan hyväksytysti ja voimassa olevaa sertifiointia.
Yhteydenotto JYVSECTECiin
Auktorisointiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä JYVSECTECn yhteyshenkilöön.
Vaatimustenmukaisuuden todentaminen
Organisaatio toimittaa vaatimuksia vastaavat selvitykset JYVSECTEClle vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi.
Arviointilaitoskoulutukseen osallistuminen
Organisaation sertifiointeja suorittavat henkilöt osallistuvat JYVSECTECn järjestämään pätevyysalueen mukaiseen koulutukseen.
Toimiluvan myöntäminen
JYVSECTEC myöntää organisaatiolle toimiluvan toteuttaa pätevyysalueen mukaisia FINCSC ja/tai FINCSC PLUS sertifiointeja.
Slider
Lisätietoja ja hakeminen

Jarno Lötjönen
Liiketoimintavastaava
JYVSECTEC

040 656 5240
jarno.lotjonen@jamk.fi

Slider

FINCSC - Finnish Cyber Security Certificate provided by JYVSECTEC - Jyväskylä Security Technology © 2020 Finland.

Slider