FINCSC

Tausta

FINCSC on kehitetty osana Keski-Suomen liiton, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton -säätiön sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun rahoittamaa Cyber Scheme Finland -pilottihanketta. Ajanjaksolla 1.9.2015 – 30.11.2016 käynnissä ollutta hanketta olivat toteuttamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, TeliaSonera Oyj sekä 3SDL Ltd. Pilotointiin osallistui lisäksi joukko suomalaisia pk-yrityksiä eri toimialoilta.

Lue lisää Cyber Scheme Finland –pilotista täältä.

SERTIFIOINTIVAATIMUKSET

FINCSC koostuu useasta arviointikohdasta, jotka on jaettu yhteentoista toisiaan täydentävään kysymysalueeseen. Kysymysalueet yhdessä mittaavat sertifiointia hakevan organisaation vallitsevaa kyberturvallisuustasoa sekä ohjaavat parhaiden tietoturvakäytäntöjen valinnassa. Arviointikohdat toimivat sertifioinnin perusteena FINCSC järjestelmän yritys- ja yhteisöarvioinneissa.

SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ

FINCSC:n hallinnoinnista vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin alaisuudessa toimiva kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology. Se ylläpitää ja kehittää järjestelmää yhteistyössä FINCSC:n ohjausryhmän kanssa sekä akkreditoi sertifiointitoimintaa suorittavat arviointilaitokset. Arviointilaitokset vastaavat itsearviontien katselmoinnista ja päättävät sertifikaattien myöntämisestä.

OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO