Mistä aloitan

ARVIOINTILAITOKSEN AKKREDITOINTI

1. Arviointilaitokseksi hakeutuminen

Organisaatio hakeutuu akkreditoiduksi arviointilaitokseksi ottamalla yhteyttä JYVSECTEC:iin, Yhdessä JYVSECTEC:n kanssa käydään läpi sopimusehdot ja kriteerit arviointilaitokseksi.

2. Kriteeristön mukaisuuden osoittaminen

Organisaatio suorittaa FINCSC –sertifioinnin ja toimittaa JYVSECTEC:lle kriteeristön mukaisuuden osoittavan dokumentaation.

3. Koulutus ja sertifiointi

Organisaatio osallistuu arviointilaitoksille järjestettävään koulutukseen.

4. Akkreditointipäätös

JYVSECTEC arvioi organisaation edellytykset toimia arviointilaitoksena ja päättää pätevyyden tunnustamisesta.

5. Toimilupa

Organisaatio saa akkreditoinnin läpäistyään kolmeksi vuodeksi toimiluvan tarjota sertifiointipalveluja.

6. Toimiluvan ylläpitäminen

Organisaatio uusii määräajan umpeuduttua toimiluvan osallistumalla uudelleen akkreditointiin.